SAMSUNG

Код: 227FR15 Категория:
Оригинален Код:
Производител:

тръбен нагреватер размразител 280W

Ориг.код – DA47-00139A