LG

Код: 148EG02 Категория:
Оригинален Код: 6601ER1004D
Производител: BITRON

Описание

Оригинален код 6601ER1004D – BITRON

Заменя се с 148EG03
За модели:
E1296ND5, F1003ND, F1003NDP, F1047ND, F1048ND, F1048ND1, F1048QD, F1073ND, F1073ND5, F1073NDR, F1073TD, F1081HD5, F1081ND, F1081ND5, F1081TD, F1094HD, F1094ND, F1094ND5, F1096ND, F1096ND5, F1096TD, F1096WD, F10A8HD, F10A8HD5, F10A8HDS, F10A8HDS5, F1203CDP, F1203ND, F1203ND5, F1203NDP, F1203NDP5, F1203NDR, F1203NDR5, F1247ND, F1247ND5, F1248ND, F1248QD, F1273ND, F1273ND5, F1273TD, F1273TD5, F1280ND, F1280ND5, F1280NDS, F1280NDS5, F1280QDS, F1280QDS5, F1281HD, F1281HD5, F1281HDS, F1281HDS5, F1281ND, F1281ND5, F1281TD, F1281TD5, F1294HD, F1294HD5, F1294HDS, F1294HDS5, F1294ND, F1294ND5, F1294TD, F1294TD5, F1296ND, F1296ND5, F1296QD, F1296TD, F1296TD5, F1296WD, F1296WD5, F12A8CDP, F12A8HD, F12A8HD5, F12A8HDS, F12A8HDS5, F1443KDS, F1443KDS7, F1480FD9, F1480RDS, F1480RDS29, F1480TD, F1480TD5, F1480TD6, F1480TDS, F1480TDS5, F1480YD, F1480YD6, F1481TD5, F1495BDS, F1495BDS7, F14A8FD, F14A8FD5, F14A8FDS, F14A8FDS5, F14A8JD, F14A8JDS, F14A8TD, F14A8TD5, F14A8TDS, F14A8TDS5, F14B3PDS, F14B3PDS7, S44A8TDS, S44A8YD