FAGOR

Код: 312FA00 Категория:
Оригинален Код: CA5B003A8
Производител:

Описание

1100W
за модели:H-185N; 9010135851H414N; H-410; 2H114B; 2H-414N; 2H414N901013433; HE-423B; HE-423M; 901012498H410; HE411B; 3H-125; H1-1410B; 2H114B901012540; H-426 EPOCA; 901011694H426EPOCA; 9010134332H414N; HE411B901011612; 1H414N901013585; 1H413B901013530; HE423M901011382; 2H414N; 901011382HE423M; H426EPOCA901011694; 1H-413B; 1H-414N; 9010135301H413B; H134I; H410901012498; 4HK-46E; 901011612HE411B; 9010125402H114B; H185N901014735; H-126B; 901014735H185N

 

Дължина 30.5см
Широчина 31см
Размери на планката 7×2.5

H-6068 / 326.34.3111 / 4361915