ELECTROLUX ZANUSSI AEG

Код: 163AE07 Категория:
Оригинален Код: 645172005
Производител: GRE

Описание

Оригинален код 645172005
Оригинален код 645430540

GRE 512 (ex 1610)