CANDY

Код: 117CY34 Категория:
Оригинален Код:
Производител:

Описание

Оригинален код 81452547 стар 46001220

Top loader CTS – CTD – HVT – CTG