BOSCH SIEMENS CONSTRUCTA

Код: 163SI04 Категория:
Оригинален Код:
Производител:

Описание

Оригинален 140569

GRE 6223 (ex 31678*)