BOSCH SIEMENS BALAY

Код: 312BH06 Категория:
Оригинален Код: 00471369, 00470845
Производител:

Описание

1500+1300W
Оригинален код 471369
Оригинален код 470845
Дължина 37,5см
Широчина 37см
Дълга планка 38см
Размери на планката 10,7×2.5
За модели: HB100210S/01, HB10AB220/01, HB10AB220/35, HB10AB220/36, HB10AB520/01, HB10AB520/35,HB10AB520/36, HB11AB521W/01, HB13AB550B/07, HB13AB550B/35,HB200210S/01, HB200212S/01, HB200212S/10, HB200220/01, HB200420/01, HB200510S/01, HB200512S/01, HB200512S/10, HB200520/01, HB200521/01, HB20AB210S/01, HB20AB210S/07, HB20AB210S/35,HB20AB210S/36, HB20AB211S/01, HB20AB220/01, HB20AB220/07, HB20AB221/01, HB20AB221/07, HB20AB221/35, HB20AB420/01, HB20AB420/07, HB20AB421/01, HB20AB421/07, HB20AB510S/01, HB20AB510S/07, HB20AB510S/35, HB20AB510S/36, HB20AB511S/01, HB20AB520/01, HB20AB520/07, HB20AB520/35, HB20AB520/36, HB20AB520/37, HB20AB521/01, HB20AB521/07, HB20AB521/35, HB21AB221J/01, HB21AB522J/01, HB21AB621J/01, HB230220/01, HB230420/01, HB230510J/01, HB230510W/01, HB230520/01, HB230521/01, HB230610J/01, HB230710J/01, HB239E1T/01, HB239E1T/02, HB239E1T/03, HB239E1T/04, HB239E1T/05, HB239E1T/06, HB239E1T/07, HB23AB520/01, HB23AB520/07, HB23AB520/08, HB23AB520/35, HB23AB520J/01, HB23AB520J/10, HB23AB520R/01, HB23AB520R/07, HB23AB520R/35, HB23AB520W/01, HB23AB520W/07, HB23AB520W/14, HB23AB520W/35, HB23AB521J/01, HB23AB521W/01, HB23AB530R/07, HB23AB530R/35, HB23AB541Y/07, HB23AB541Y/35, HB23AB620J/01, HB23AB620J/10, HB23AB620R/07, HB23AB620R/35, HB23AB621J/01, HB23AT510/01, HB23AT510/07, HB23AT510/35, HB23AT520/01, HB23AT520/07, HB23AT520/35, HB23AT520R/01, HB23AT520R/07, HB23AT520R/35, HB23GT540R/35, HB23R510J/01, HB23T512/01, HB23T532/01, HB301E0/01,HB301E0/02, HB301E0/03, HB301E0/04, HB301E0/05, HB301E0/06,HB301E0/07, HB301E0/08, HB301E0/09, HB301E0/10, HB301E0/11,HB301E0/12, HB301E0/13, HB301E0/14, HB301E0/15, HB301E0/16,HB301E0/17, HB301E0/18, HB301E0/19, HB301E0/20, HB301E0/21,HB301E0S/03, HB301E0S/04, HB301E0S/05, HB301E0S/06, HB301E0T/01, HB301E0T/02, HB301E0T/03, HB301E1S/02, HB301E1S/03, HB301E1S/04, HB301E1S/05, HB301E1S/06, HB301E1S/07, HB301E1S/08, HB301E1S/09, HB301E1S/10, HB301E1S/11, HB301E1S/12, HB301E1S/13, HB301E1S/14, HB301E1S/15, HB301E1S/16, HB301W0S/03, HB301W0S/04, HB301W0S/05, HB301W0S/06, HB301W1S/08, HB301W1S/09, HB301W1S/10, HB301W1S/11, HB301W1S/12, HB301W1S/13, HB301W1S/14, HB301W1S/15, HB311E0/01, HB311E0/02, HB311E0/03, HB311E0/04, HB311E0/05, HB311E0/06, HB311E0/07, HB311E0/08, HB311E0/09, HB311E0/10, HB311E0/11, HB311E0/12, HB311E0/13, HB311E0/14, HB311E0/15, HB311E0/16, HB311E0/17, HB311E0/18, HB311E0/19, HB311E0/20, HB311E0/21, HB311E0/22, HB311E0/23, HB311E0/24, HB311E0/25, HB311E0/26, HB311E0J/01, HB311E0J/02,HB311E0J/03, HB311E0J/04, HB311E0J/05, HB311E0J/06, HB311E0J/07, HB311E0J/08, HB311E0J/09, HB311E0J/10, HB311E0J/11, HB311E0J/12, HB311E0J/13, HB311E0J/14, HB311E0J/15, HB311E0J/16, HB311E0J/17, HB311E0J/18, HB311E0J/19, HB311E0J/20, HB311E0J/21, HB311E0J/22, HB331E0/01, HB331E0/02, HB331E0/03, HB331E0/04, HB331E0/05, HB331E0/06, HB331E0/07, HB331E0/08, HB331E0/09, HB331E0/10, HB331E0/11, HB331E0/12, HB331E0/13, HB331E0/14, HB331E0/15, HB331E0/16, HB331E0/17, HB331E0/18, HB331E0/19, HB331E0/20, HB331E0/21, HB331E0/22, HB331E0/23, HB331E0/24, HB331E0/25, HB331E0/26, HB331E0/27, HB331E0GC/01, HB331E0GC/02, HB331E0GC/03, HB331E0GC/04, HB331E0J/01, HB331E0J/02, HB331E0J/03, HB331E0J/04, HB331E0J/05, HB331E0J/06, HB331E0J/07, HB331E0J/08, HB331E0J/09, HB331E0J/10, HB331E0J/11, HB331E0J/12, HB331E0J/13, HB331E0J/14, HB331E0J/15, HB331E0J/16, HB331E0J/17, HB331E0J/18, HB331E0J/19, HB331E0J/20,HB331E0J/21, HB331E0J/22, HB331E0J/23, HB331E0T/01, HB331E0T/02, HB331E0T/03, HB331W0/01, HB331W0/11, HB331W0/12, HB331W0/13, HB331W0/14, HB331W0/15, HB331W0/16, HB331W0T/01, HB331W0T/02, HB331W0T/03, HB33A1545S/07, HB33A1545S/35, HB33AB552/07, HB33AB552/35, HB33AU530/01, HB33AU530/07, HB33G1545S/01, HB33G1545S/35, HB33GU530/35, HB3BY56/01, HB3BY56/02, HB3BY56/03, HB3BY56/04, HB3BY56/05, HB3BY56/06, HB3BY56/07, HB3BY56/08, HB3BY56/09, HB3BY56/10, HB3BY56/11, HB3BY56/12, HB3BY56/13, HB3BY56/14, HB3BY56/15, HB3BY56/16, HB41AB520J/01, HB41AB520J/02, HB41AB520J/10, HB430212S/01, HB430212S/10, HB430512S/01, HB430512S/10, HB430612S/01, HB430612S/10, HB43AB520J/01, HB43AB520J/10, HB43AB520J/35, HB4BY56/01, HB4BY56/02,HB4BY56/03, HB4BY56/04, HB4BY56/05, HB4BY56/06, HB4BY56/07,HB4BY56/08, HB4BY56/09, HB4BY56/10, HB4BY56/11, HB4BY56/12,HB4BY56/13, HB4BY56/14, HB4BY56/15, HB4BY56/16, HB4BY56/17,HB4BY56/18, HB531E0/01, HB531E0/02, HB531E0/03, HB531E0/04,HB531E0/05, HB531E0/06, HB531E0/07, HB531E0/08, HB531E0/09,HB531E0/10, HB531E0/11, HB532E0/02, HB532E0/03, HB532E0/04,HB532E0/05, HB532E0/06, HB532E0/07, HB532E0/08, HB532E0/09,HB532E0/10, HB532E0/11, HB532E0/12, HB532E0/13, HB532E0/14,HB532E0/15, HB532E0/16, HB532E0/17, HB532E1T/01, HB532E1T/02, HB532E1T/03, HB532E1T/04, HB532E1T/05, HB532E1T/06, HB532E1T/07, HB532E1T/08, HB532E1T/09, HB532E1T/10, HB532E1T/11,HB532E1T/12, HB532E3T/01, HB532E3T/02, HB532S0/02, HB532S0/03, HB532S0/04, HB532S0/05, HB532S0/06, HB532S0/07, HB532S0/08, HB532S0/09, HB532S0/10, HB56M550/01, HB56M550/03, HB56M550/10, HBA10B050/01, HBA10B050/35, HBA10B050/36, HBA13B150B/01, HBA13B250A/01, HBA13B250A/07, HBA13B250A/09, HBA13B250A/14, HBA13B250A/35, HBA20B050/01, HBA20B050/07, HBA20B050/35,HBA20B050/36, HBA20B120S/01, HBA20B120S/07, HBA20B120S/35, HBA20B120S/36, HBA20B121S/01, HBA20B150/01, HBA20B150/07, HBA20B150/35, HBA20B150S/01, HBA20B150S/07, HBA20B150S/35, HBA20B150S/36, HBA20B151S/01, HBA20B250/01, HBA20B250/07, HBA20B250/35, HBA21B222J/01, HBA21B252J/01, HBA21B262J/01, HBA23B150/07, HBA23B150/35, HBA23B150R/07, HBA23B150R/35, HBA23B160R/07, HBA23B160R/35, HBA23B250/01, HBA23B250/07, HBA23B250/08, HBA23B250/35, HBA23B260/01, HBA23B260/07, HBA23B260/35, HBA23B450/01, HBA23B450/07, HBA23B450/35, HBA23B451Y/07, HBA23B451Y/35, HBA23B550W/01, HBA23B550W/02, HBA23B550W/04, HBA23B550W/07, HBA23B550W/